Print

Acte necesare

Written by Buzatu Octavian.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT:

1. Actele de proprietate ale imobilului:
a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Confort Urban, RAEDPP, etc):
- contract de vanzare cumparare sau contract de construire - copie legalizata;
- fisa tehnica a imobilului (copie simpla);
- contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) - copii legalizate;

b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
- certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor/anterioare - copii legalizate;
- declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) - in original.
c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
- contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie - copie legalizata;
d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
- sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de instanta competenta;
- dovada achitarii sultei (daca exista) - copie legalizata.
e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
- contract de vanzare cumparare - copie legalizata;
- schita anexa contract - copie xerox.
2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
4. Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

Note:

    - Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), OCPI percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea de impozitare a apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).

    - In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).

    - In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine mai intai adeverinta cu nomenclatura stradala (ne ocupam tot noi de acest aspect);

 

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite - in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
3. Actele de identitate ale proprietarilor / proprietarilor - copii xerox;

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), OCPI percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea terenului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).

 

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite - in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
3. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) - copii legalizate;
4. Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), OCPI percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea imobilului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).

 

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite, in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie - in original;
2. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) - in original;
3. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
4. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copii legalizate;
5. Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;
6. Releveele imobilului (schitele de interior), intocmite de arhitect, care au stat la baza Autorizatiei de construire - copii xerox;
7. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii xerox;
8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
9. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;
10. Adeverinta numar postal/nomenclator stradal (unde este cazul) - copie legalizata sau original;
11. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizata.

* Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.

 

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) - in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
5. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;
6. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) - indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) - in original.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) - in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;
6. Adeverinta numar postal (unde este cazul) - copie legalizata;
7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizata;
8. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului - in original.

 

ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI - NECESAR OBTINERII PAC, PUG, PUZ, PUD / CERTIFICATULUI DE URBANISM / SAU NUMARULUI POSTAL:

1. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
2. Actele de proprietate - copii xerox;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
4. Certificat de urbanism - copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);
5. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) - in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
6. Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie - in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3